Adviseur Waterkeringen @ HKV

Wij zoeken een Adviseur Waterkeringen

 

Wil jij je ontwikkelen tot allround adviseur op het gebied van waterkeringen? Bij HKV werk je op
het snijvlak van praktijk en wetenschap, met ruimte om zelf te ondernemen en je te ontplooien
met eigen ideeën. Als adviseur in de adviesgroep Veiligheid en Crisisbeheersing richt je je vooral op
advies- en onderzoeksprojecten rondom de waterkeringen. Een greep voorbeelden uit recente
projecten zijn het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, de dijkversterking van de IJsselmeerdijk,
de beoordeling van de Oosterscheldekering of onze eigen onderzoeksprojecten over bijvoorbeeld
het verbeteren van de rekenregels voor het ontwerpen of beoordelen van waterkeringen.

Geplaatst in Job offers.