Education

Education


Within the track Hydraulic Engineering you will learn how to tackle complex problems within fluid mechanics and other base disciplines and how to apply the developed technologies in practice. The emphasis here is on the use and development of computer models, laboratory experiments and field measurements. You will also learn how hydraulic constructions such as sluices, dams, barrages and storm surge barriers are designed.

De Hydraulic Engineering track offers the following specialisations:

Vacancy:

Vacature: Student assistent

Testen van de TUBEBARRIER i.h.k.v. EU project BRIGAID

Wat is de Tubebarrier:

De Tubebarrier is een semi mobiele waterkering die (tijdelijk) water kan keren en of afbuigen. De plaatsing is eenvoudig en kan zeer snel plaatsvinden zonder gebruik te maken van pompen, elektriciteit of veel mankracht. De Tubebarrier bevindt zich in een belangrijke fase van ontwikkeling. Het prototype heeft al veel testen ondergaan en bevindt zich in de fase van optimaliseren en fine-tunen. Er is veel interesse in het product in zowel Nederland als het buitenland en het productieproces is in voorbereiding.

De Organisatie:

RASS international BV is de organisatie achter de Tubebarrier. Op dit moment is de uitvinder Robert Alt fulltime werkzaam in de onderneming. De start-up heeft geen kantoor, de werkplek is dus flexibel en in overleg met TUD en Tubebarrier te bepalen.

Wat we zoeken en bieden:

Een gedreven aankomend waterbouwkundig ingenieur die graag praktijkkennis wil opdoen in het testen en valideren van de Tubebarrier, en het leuk vindt om in een kleine startup aan deze opdracht te werken. Dit betekent dat er wat gevraagd wordt van je creativiteit/ “out of the box” denken en dat je meewerkt aan het opzetten en uitvoeren van testen met de Tubebarrier.

De tests worden uitgevoerd in het kader van BRIGAID, een EU project dat geleid wordt door TU Delft (zie www.brigaid.eu). Vanuit de TUD is een student assistent vergoeding beschikbaar tot aan maximaal 1 maand gewerkte uren verdeeld over een periode van enkele maanden. De opdracht is in principe binnen deze tijd uitvoerbaar, maar de activiteiten kunnen tevens worden uitgebreid in het kader van het vak “stage / internship” van de faculteit Civiele Techniek. BRIGAID heeft de ambitie om de Tubebarrier te demonsteren tijdens de BRIGAID conferentie op 9-10 November in Venetië, waaraan je in dat geval een actieve bijdrage kunt leveren (vervoer en begeleiden demo i.s.m. Tubebarrier).

Opdracht:

Opzetten/aanscherpen van een testplan en uitvoeren van de testen in Flood Proof Holland (testpolder TUDelft) en in het veld, met als doel om de betrouwbaarheid van Tubebarrier op een aantal faalmechanismen te valideren. Ontwikkeling van het testplan en het uitvoeren van tests zal plaatsvinden onder supervisie van TUDelft en adviesbureau HKV lijn in water, die vanuit BRIGAID kennis inbrengen en innovatoren begeleiden.

Voor deze opdracht zoeken we een student civiele techniek met interesse in (tijdelijke) waterkeringen. Je volgt de master waterbouwkunde (of een andere relevante master) en hebt het vak flood defences (CIE5314) en bij voorkeur ook probabilistisch ontwerpen (CIE4310) en andere relevante vakken gevolgd. Je kan onafhankelijk werken en bent ondernemend, iniatiefrijk, pragmatisch en “hands on”.

Taken:

Op dit moment wordt door Tubebarrier een testplan opgesteld. Met name theoretische analyse van faalmechanismen en meetopstellingen verdienen extra aandacht. Dit betreft onder meer de trekkracht op de grondverankering, de effectiviteit van de drainagebuisjes onder de Tubebarrier en de effecten van golfslag. Relevante onderzoeksvragen:

  • Welke faalmechanismen zijn van invloed?
  • Hoe kunnen deze worden getest?
  • Welke testlocatie is het meest geschikt?

Vervolgens zul je de testen uitvoeren, de resultaten analyseren en hierover rapporteren. Mogelijke testlocaties zijn Flood Proof Holland, maar er is eveneens behoefte om te testen op andere locaties, zo mogelijk in samenwerking met een gemeente of waterschap.

De taken zijn ruwweg als volgt:

  • Testplan aanscherpen en definitief maken. Tijdbesteding 5-7 dagen. In augustus / begin sept
  • Voorbereiden en uitvoeren van de testen in FPH en/of in het veld. Tijdbesteding 5-7 dagen. Sept / okt
  • Analyse en rapportage van de testen (in het Engels) in een door BRIGAID aan te leveren format. Tijdbesteding 5-7 dagen. Sept / okt

Nadere informatie:

Je kunt je sollicitatie vóór 15 augustus richten aan Antonia Sebastian en Kasper Lendering (email:a.g.sebastian@tudelft.nl en k.t.lendering@tudelft.nl). Vermeld hierbij je motivatie en sluit een CV met cijferlijst bij. Indien de keuze op jou valt, kun je meteen met de opdracht van start. Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Vacancy:

Vacature: Student assistent voor het STW project SAFElevee

2017 – 2018

Vorig jaar is het STW project SAFElevee opgestart. Het doel van het project is om beter inzicht te verschaffen in het faalmechanisme van dijken en de bresformatieprocessen. Als onderdeel hiervan zal een internationale database worden ontwikkeld van dijkdoorbraken. Deze database zal onderzoekers ondersteunen in het valideren van modellen, en het analyseren van faalmechanismes.

Werkzaamheden:
1. Assisteren in het opstellen van standaard definities voor de beschrijving van dijkfalen.
2. Verzamelen data en converteren voor gebruik in de database
3. Analyseren en vaststellen representatieve geotechnische en waterbouwkundige parameters
4. Zoeken, en verzamelen van data-rapporten
Periode: gemiddeld 1 dag per week (flexibel) in 2017 (Jan) tot (en met) 2018

Profiel:
– MSc student waterbouwkunde (met nog 2 jaar studietijd te gaan)
– Interesse in waterkeringen
– Goede beheersing van Engels en Nederlands (geschreven en gesproken), Bekwaamheid in Duits is wenselijk.
– Goede analytische vaardigheden.
– Minimaal 1 jaar beschikbaar
– Ervaring met het bouwen/beheren van een website zijn wenselijk

Tijdsbesteding: gemiddeld 8 uur per week op flexibele basis.
Indien interesse, stuur een mail met CV en motivatiebrief naar Dr. ir. Myron van Damme

m.vandamme@tudelft.nl