Bridging Students

On this page, some information regarding students that want to study the track Hydraulic Engineering in the Civil Engineering MSc at Delft University of Technology is given.  This information is largely taken from the TU Delft website, from the pages regarding the Hydraulic Engineering master track. If the information given below does not (completely) answer your questions, please contact us via our contact form.

HBO-students

This information is for Dutch HBO students only, so the information below is in Dutch.

Informatie voor HBO studenten vind je op de website van de TU Delft: ‘Studeren bij de TU Delft’, en dan vervolgens ‘Van HBO naar TU Delft’. 

Onder ‘Met een HBO-einddiploma naar de TU Delft masteropleiding’ kun je lezen dat je met een HBO-diploma eerst een aanvullend programma (schakelprogramma) moet volgen en afronden, alvorens je aan een masteropleiding kunt beginnen. Toegang naar de TU Delft Masteropleiding Hydraulic Engineering heb je uitsluitend met een HBO diploma Civiele Techniek nadat je het Schakelprogramma voor HBO-ers Civiele Techniek naar MSc-programma Hydraulic Engineering met succes hebt afgerond.

HBO-afgestudeerden met een andere opleiding dan Civiele Techniek die de MSc Hydraulic Engineering willen doen, moeten eerst de BSc Civiele Techniek van de TU Delft of de Universiteit Twente doen.

Non-Civil Engineering Students

This information is for Dutch speaking students with an academic BSc diploma other than BSc Civil Engineering. Therefore, this information is in Dutch only.

Directe toegang tot de MSc Hydraulic Engineering hebben studenten met een BSc Civiele Techniek van de TU Delft of de Universiteit Twente. Studenten van de Universiteit Twente moeten dan wel de BSc-vakken CTB3350 Open Channel Flow (4 EC) en CTB3355 Hydraulic Structures 1 (4 EC) opnemen in het MSc-programma, respectievelijk als CIE3310-09 Open Channel Flow (4 EC) en CIE3330 Hydraulic Structures 1 (4 EC). Studenten met een BSc Civiele Techniek van de TU Delft hebben deze vakken in hun BSc-programma afgerond, of moeten deze vakken opnemen in het MSc-programma.

Studenten met een BSc-diploma van een aantal de TUD-opleidingen zullen na voltooiing van een relatief beperkt schakelprogramma (bijvoorbeeld Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Maritieme Techniek, Technische Aardwetenschappen, Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde) of na voltooiing van een wat groter schakelprogramma (bijvoorbeeld Bouwkunde,  Electrotechniek, Industrieel Ontwerpen, Technische Bestuurskunde, Technische Wiskunde) ook worden toegelaten tot de MSc Hydraulic Engineering. Hetzelfde geldt voor (een aantal) BSc-opleidingen van de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente en bijvoorbeeld de BSc-opleiding Natuur- en Sterrenkunde van de algemene Nederlandse universiteiten en een aantal BSc-opleidingen van de Wageningen Universiteit.

Het aantal schakelvakken van een schakelprogramma kan worden beperkt door de TUD-schakelminor Water en Grond in het BSc-programma op te nemen.

Zij-instromers die serieus geïnteresseerd zijn in de MSc Hydraulic Engineering kunnen een schakel­programma aanvragen bij ir. Henk Jan Verhagen, curriculum coördinator van de track Hydraulic Engineering (e-mail: masterHE-CEG@tudelft.nl), indien zij een lijst met vakken en de cijfers behaald voor deze vakken (gewogen gemiddeld cijfer voor alle BSc-vakken moet minimaal 7,5 zijn) met het verzoek meesturen. Verzoeken zonder deze bijlage worden niet gehonoreerd.