Afstudeeronderzoek optimalisatie energieopslagmeer Delta21 Horvat&Partners

Afstudeeronderzoek optimalisatie energieopslagmeer Delta21 Horvat&Partners

Door een toenemend aanbod van zonne- en windenergie lopen het aanbod en de vraag naar elektriciteit in de toekomst steeds verder uit elkaar. Energieopslag is één van de mogelijkheden om vraag en aanbod te balanceren. Delta21 is een initiatief dat de aanleg van een energieopslagmeer voor de Nederlandse kust voorstelt. Het energieopslagmeer kan worden leeggepompt in perioden van hoge beschikbaarheid van zonne- en windener-gie en weinig vraag naar elektriciteit. Daarnaast kan door het gebruik van turbines tege-lijkertijd het meer gevuld en energie opgewekt worden in perioden waarin weinig zonne- en wind energie beschikbaar is, of de vraag groot is. Het energieopslagmeer draagt daar-door bij aan stabilisering van het elektriciteitsnet.
Naast de opslag van energie beoogt het plan bij te dragen aan de waterveiligheid. Het meer biedt opslagmogelijkheid voor rivierwater afkomstig uit de zuidwestelijke rivier-delta. Een dergelijke opslagfunctie is vooral interessant in een situatie waarin de storm-vloedkeringen langs de kust gesloten zijn en de rivierafvoer relatief hoog is. Door de in-zet van de pompen is het bovendien mogelijk om over langere periodes water naar de Noordzee te blijven afvoeren.

Klik hier voor meer informatie

Geplaatst in Internships.